Ta hjälp av en internationell redovisningsbyrå

Om du gör affärer över gränserna eller när du i allmänhet arbetar internationellt kan det vara mycket att hålla reda på, inte minst de olika ländernas regelverk och lagar samt de olika valutorna som affärshändelserna görs i. Då kan en internationell redovisningsbyrå underlätta.

Ett mycket bra exempel på en internationell redovisningsbyrå är Grant Thornton eller https://www.grantthornton.se/ som är deras officiella hemsida. Du som arbetar på det internationella planet behöver få professionell hjälp med allt som rör skatter, fakturor, överföringar och redovisningar. Här är Grant Thornton ett praktexempel på hur internationella företag gynnas av deras tjänster.

Konsultbyrå och revisionsbyrå i ett

revisionNär näringslivet blommar så blommar också ländernas ekonomi. Eftersom alla idag lever i ett globalt samhälle där e-handeln upptar en stor del, sker det dagligen transaktioner och kontraktskrivande över gränserna, vilket kan försvåra om du inte håller reda på reglerna. Grant Thornton har hjälpt över 140 företag i olika länder att växa och lära sig mer om den globala affärsvärlden. Ekonomin ska granskas minutiöst och följas upp när redovisningen har skett. Detta är revisorns arbete. Ett litet felsteg och affären kanske går i kras eller du riskerar juridiska problem. Detta är speciellt viktigt att tänka på i coronatider när så många skräckscenarior målats upp trots att det inte blivit så farligt som folk räknat med.

”Vi ser en ljusglimt”, sa WTO

Grant Thornton agerar även konsultföretag för att uppdatera dig om världsläget och de olika ländernas lagar om ekonomi och redovisning. I Sverige är svenska företag ganska insatta själva i vad som ska göras, men om du har att göra med andra länders lagar är det mindre lätt att ha koll på allt. Ju mer du vet om detta, ju mer kan just ditt företag växa.