Sveriges vårbudget presenterad

Precis som att stora som små företag måste redovisa vart deras finanser tar vägen varje år så gäller det samma för vår regering som nu presenterat sin vårbudget.

????????????????????????????????????????Att redovisa sitt företags ekonomi är viktigt precis som det är viktigt att skattebetalarna får reda på vart regeringen spenderar skatteinkomsterna på – och när Socialdemokraterna nu i mars la fram sin vårbudget ligger fokus på fyra prioriterade områden: skolan, jobben, klimatet och ökad välfärd. Enligt finansminister Magdalena Andersson avser man genom budgeten att kunna uppfylla de vallöften som lovades under valrörelsen vars tyngdpunkter låg vid att öka framtidsinvesteringarna så att sysselsättningen går upp och arbetslösheten ner.

Vad kommer detta att kosta skattebetalarna?

Den totala kostnaden för 2015 kommer bli 8 miljarder kronor som regeringen väljer att spendera på olika reformer. Till exempel kommer flera satsningar även att göras framöver vilket gör att kostnaden 2016 istället kommer att bli 20 miljarder och om tre år kommer kostnaderna att bli 23,1 miljarder kronor. Och det är först 2018 som det kommer att bli balans i budgeten då Sverige fortfarande har flera underskott i statsfinanserna, menar finansministern (källa).

Vad är budgetens risker?

Regeringen bedömer att den största risken för landets ekonomi är en försämrad ekonomisk utveckling i euroområdet under de kommande åren eftersom man tror att återhämtningen där kommer att gå långsamt – och det är till just euroområdet som Sveriges exportmarknad har sin basis.

Vem tjänar på denna budget?

Eftersom att det är välfärden som får störst bidrag från regeringens budget efter påtryckningar från Vänsterpartiet så är de stora vinnarna de arbetslösa och barnfamiljerna i landet. Dessutom kan även kvinnor generellt räknas som vinnare då kvinnors inkomst väntas öka med 0,25 procent till skillnad från mäns inkomster som endast kommer ökas med 0,1 procent

Varför tjänar barnfamiljer och arbetslösa på budgeten?

Anledningen till att det är barnfamiljer och arbetslösa som tjänar på regeringens budget är satsningar såsom gratis medicin och glasögon till barn samt ökningar i a-kassan och underhållsstöd för ensamstående föräldrar. Likaså kommer nivån för bostadstillägget för pensionärer ökas ett snäpp.