Ryssland

Ryssland är en viktig tillväxtmarknad för många svenska företag. På vissa områden skiljer sig dock affärskulturen en hel del från den svenska.

Ryssland utgör, tillsammans med Indien, Kina och Brasilien, de s.k. BRIC-länderna, som har sett en kraftig tillväxt de senaste åren. Den som vill göra affärer med något av dessa länder måste dock känna till ett och annat om de sociala koderna, och om affärskulturen.

I Ryssland måste man nästan alltid använda sig av tolk, såvida man inte har någon anställd i verksamheten som talar mycket bra ryska. Språkkunskaperna bland yngre ryssar blir förvisso bättre och bättre, men de flesta är långt ifrån tillräckligt bra på engelska för att kunna göra affärer på detta språk.

Personliga möten är viktiga i Ryssland, framför allt i början av en affärsrelation. Man bör ha någon form av representation på plats i Ryssland, exempelvis i form av en partner. Om detta inte är möjligt får man vara beredd på att göra flera resor till landet, för att följa upp de relationer som inletts. Annars riskerar man att allt rinner ut i sanden.

Möte i Ryssland

De flesta ryssar har tre namn: förnamn, fadersnamn och efternamn. Vladimir Putins fullständiga namn är Vladimir Vladimirovitj Putin, där Vladimirovitj syftar på hans far Vladimir Spiridonovitj Putin. Det vanligaste när en ryss presenterar sig är att hen använder sitt förnamn och sitt fadersnamn.

Precis som i många andra länder tilltalar man i Ryssland för det mesta varandra med ”ni”, men detta är inget problem för den som använder tolk. I affärssammanhang klär man sig mer formellt än i Sverige, kostym eller dräkt är det vanligaste. För middagar eller mottagningar efter arbetsdagens slut kan man klä sig mer ledigt, men en bra tumregel är att alltid ha kavaj.

Svenskar är i en internationell jämförelse ganska punktliga, och även om mycket är striktare gäller detta inte mötestider. Man får räkna med att den ryska motparten kan vara upp till en halvtimme sen.