Redovisning – viktigt för företagets ekonomi

Något som är ytterst viktigt är att man har koll på sitt företags ekonomi – och ett enkelt sätt att få koll på sin bokföring, deklaration och årsredovisning är faktiskt att hämta hjälp utifrån.

????????????????????????????????????????Idag är det allt vanligare att företag inte har en egen ekonomiavdelning och att man istället hyr in redovisningskonsulter för att sköta allt som har med bokslut, årsredovisningar, deklarationer och rådgivning om bland annat ekonomi, investeringar och finansiering att göra – och detta är det fler som bör ta fasta på. Till exempel skriver Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF i ett pressmeddelande om hur konkurrensen i näringslivet blir allt hårdare vilket ökar behovet av just en rådgivande funktion speciellt för företag som själva brister i inhemsk specialkompetens inom just ekonomi. Så trots att DN förutspår en ökande automatisering av bokföring kommer bir allt vanligare hos företagen så minskar inte behovet av just en kunnig redovisningskonsult – inte minst på grund av den slopade revisionsplikten som avskaffades 2010 vilket istället fäster fokus på just redovisningskonsulterna i och med efterfrågan om god kvalitet i redovisningen. Dessutom menar SRF att i och med ett pågående generationsskifte inom affärsvärlden och redovisningsbranschen gör att behovet av nya redovisningskonsulter snart kommer att ökas.

Alla typer av organisationer gynnas av redovisning

När revisionsplikten togs bort befarade Skatteverket att en ökning av skattefiffel skulle bli verklighet inom ett par år men det blev inte riktigt fallet – dock är det många företag som slarvar. Till exempel skrev SvD häromdagen om hur Eniros felaktiga redovisning fick hela företaget att sjunka i värde då deras aktier föll markant och likaså slarvar även Sveriges kommuner med sin redovisning skriver Dagens Industri. I en artikel skriver man bland annat om hur kommunernas bristfälliga redovisning av sina pensionsskulder är ytterst alarmerande och att man rent faktiskt arbetar med sin redovisning utefter en modell med anor från 1800-talet som i praktiken innebär att man i grund och botten redovisar och granskar sig självt – och är varken demokratiskt eller speciellt uppdaterat.