Olika seder i olika länder

När man ska göra affärer i utlandet gäller det att ha koll på affärsetiketten och de olika seder som gäller. Svenskarna skiljer sig nämligen från andra länder i jobbsammanhang och hänger man inte med i andra länders regler kan detta göra att man missar en viktig affär.

affärer-möte

Den som gjort affärer utomlands någon gång vet att det kan skilja sig väldigt mycket mellan Sverige och andra länder när det kommer till affärsetikett. Exempelvis är visitkortet oerhört viktigt i Kina och man får verkligen inte behandla det hur som helst och exempelvis lägga det i bakfickan. I princip alla länder har sina egenheter och den som ger sig ut i världen för att göra affärer bör läsa på lite om varje land som hen ska besöka. Det kan nämligen i många fall vara avgörande att man kan ett specifikt lands seder och sociala regler.

Olika regler i alla länder

I tidningen Business Insider kan man läsa om att sederna när det kommer till affärer är väldigt olika runt om i världen. Exempelvis har olika länder olika regler när det kommer till hur hårt man ska skaka hand med varandra i jobbsammanhang. Olika länder har även olika regler när det gäller att äta affärsluncher. I Danmark förväntas man till exempel äta upp all mat på tallriken när man går på affärslunch- eller middag. I Israel är det istället inte okej att bjuda in till ett affärsmöte på en fredag, eftersom deras arbetsvecka sträcker sig från söndag till torsdag. Och i Ryssland bör man inte le för mycket på möten eftersom det signalera osäkerhet för ryssarna.

Klädkoden är viktig

Något annat som är oerhört viktigt att ha i åtanke när man gör affärer i utlandet är att olika länder har olika klädkoder. Sverige är exempelvis ett av få länder i världen där det är ok att klä sig vardagligt när man är på kontoret och gör affärer. Alla andra länder kräver kostym eller annan lite finare klädsel.