Grekland och den försurade ekonomin

I dagarna har Grekland förhandlat och med en ”pistol mot huvudet” accepterat dealen att de ska lyckas sälja tillgångar för 50 miljarder euro. Ekonomer världen över skakar tvivlande på huvudet, är detta inte lite väl optimistiskt?

Dagens Industri rapporterar att beloppet motsvarar runt en femtedel av hela Greklands ekonomi och många tror fortfarande att Grekland slutligen kommer att behöva lämna eurozonen, för både snabbare skuldnerskrivning och bättre konkurrenskraft.

Korruption och inkompetens

Ja det här med Grekland förbryllar många. I DN uttalar sig Skatteverkets före detta chef med anledning att han inte tror att landet kommer kunna klara nya skattekrav. Att få in mer skattepengar är ju en3855371-athens nyckelfråga i rekonstruktionsprocessen i Grekland men förväntningarna är enligt många alldeles för höga. Hela myndigheten som har hand om skatt i Grekland är alltifrån korrupt till föråldrad, kanske behövs rejäla förändringar för att få landet på fötter, och kanske är det bra att börja med statliga myndigheter. Just en kompetens kring skattepolitik och skatteindrivning saknas menar den före detta chefen, vilket är beklagligt och försvårar arbetet med krisen.

IMF, den Internationella Valutafonden menar även dem att Grekland kommer drunkna i skulder, skriver SvD. De senaste veckorna har många banker varit stängda och det betyder missade betalningsfrister som gjort att landets ekonomi ytterligare tagit stryk. Vissa menar att Grekland faktiskt behöver en 30-årig nådefrist på sina skulder jämte årliga stimulansåtgärder och nedskrivning av alla fordringar av privata investerare. Det första steget nu är att Grekland ska klara av att möta alla de krav som står listade i stödpaketet – och det på kort sikt, annars blir det inte aktuellt med en diskussion om att förlänga eventuell återbetalningsperiod. Kort sagt, det ser mörkt och svårt ut för det kanske vackraste landet i Europa.

De tre långivare som för närvarande bär upp Grekland är just IMF, Europeiska centralbanken samt EU-kommissionen. Alla är överens om att landet behöver skuldlättnader, något som även välkomnas av grekiska politiker.

För att läsa mer om skatterätt generellt kan du gå in på Dagens Juridik.