Ekobrott – ett internationellt fenomen

Internationella ekobrott blir allt vanligare i en värld där internet fått en ökad betydelse i våra liv. Den digitala arenan är som gjord för falska identiteter, fuskfakturor och kontokapningar. Men de finns såklart dem som försöker motarbeta utvecklingen – och skapa ett säkrare internet för alla.

Har du utsatts (eller anklagats) för ekobrott? Då är det viktigt att du stöd av en skicklig jurist. Du kan, till exempel, få hjälp hos Olsson Lilja Advokater.

Eftersom ekobrottsligheten ofta är nära förbunden med cyberbrottsligheten kan det knappast komma som en chock att ekobrotten generellt sett har en internationell målgrupp. Tekniken har möjliggjort alla möjliga former av identitetskapningar och bedrägerier. Kort sagt: när vi flyttat våra privata uppgifter, informationsflöden och monetära transaktioner till den digitala världen, har brottslingar flyttat med.

Hur bekämpas ekobrotten?

Det finns det organisationer som försöker bekämpa dessa brott på internationell nivå. Interpol (international criminal police organization) har tagit på sig att identifiera vilka tillvägagångssätt som är mest effektiva – och sprida dessa till andra polisorganisationer. Samt att hjälpa befintliga specialenheter att utbyta information på ett mer effektivt sätt. De brott som man, i huvudsak, fokuserar på är betalkortkapning, pengatvätt, valutaförfalskning och ”phishing”. På sin hemsida påtalar de vilka huvudsakliga utmaningar som de internationella ekobrotten utgör för ett lands polisstyrka: eftersom deras juridiska befogenheter slutar vid landsgränsen är det ofta svårt, ibland omöjligt, att spåra stulna tillgångar. Därför behövs ett väloljat samarbete länderna emellan.

Om du som svensk misstänker att en aktör ägnar sig åt ekobrottslighet kan du vända dig till ekobrottsmyndigheten. Också de betonar vikten av internationellt samarbete. Här ligger fokus på kvalificerad ekonomisk brottslighet: större ärenden som i vissa fall hotar EU:s övergripande ekonomiska intressen.

Många har spekulerat i vilka faktorer som skapat ökningen inom ekobrottsligheten. Vi har redan nämnt den uppenbara: den teknologiska utvecklingen. Men man tror även att saker som finanskrisen i början på 2010-talet haft stor inverkan. Och trots att lågkonjunkturen förväntar man sig ingen minskning av ekobrott inom en överskådlig framtid – snarare tvärtom.

Vi vill avsluta med att råda alla läsare att vara försiktiga med att ge ut personuppgifter online. I många fall går det att upptäcka varningsflaggor hos en oseriös aktör. Internet är något fantastiskt – se till att bruka det på ett sätt som inte straffar sig.