International ATIS

Ekonomin blir alltmer internationell

Vi lever i en globaliserad värld, och det avspeglar sig inte minst på det ekonomiska området. Maten vi äter, produkterna vi konsumerar och kulturen vi tar del av: tv-serier, böcker och musik; de kommer från olika delar av världen, och att vi kan konsumera dem beror på den globaliserade ekonomin.

Den internationella handeln har enda sedan andra världskrigets slut ökat kraftigare än den globala ekonomin i stort, framför allt under de senaste decennierna. 1950 utgjorde exporten av varor 7 % av världens samlade ekonomi. 1992 hade denna andel stigit till 15 %. 2007 var andelen 25 %, alltså en fjärdedel. Den kraftigare ökningen beror på flera saker, men en viktig faktor är avskaffandet av skyddstullar mellan olika länder.

Globaliseringen

Men det handlar inte bara om ett avskaffande av olika juridiska och formella handelshinder. Ny teknologi möjliggör nya former av infrastruktur, vilket gör att information kan överföras snabbare än någonsin tidigare, och information har alltid varit viktig i ekonomiska sammanhang. Nu är det enkelt att skaffa sig information om marknaden, och också att genomföra transaktionen.

Men allt handlar inte om digital teknik. Dagens containerfartyg är mer effektivare, vilket gör att varor kan fraktas snabbare och med mindre bränsleåtgång än tidigare. En stor del av den tillverkning som tidigare skedde i västvärlden sker idag i länder som Kina, Bangladesh och Vietnam. Dessa länder är idag hela världens fabriksgolv, och på ett liknande sätt flyttas allt fler tjänstemannappgifter till Indien, som har börjat kallas hela världens kontor.

Företag kan på detta sätt delas upp, så att produktutveckling och marknadsföring sköts från ett land, tillverkningen i ett annat land, och de administrativa uppgifterna sköts i ytterligare ett land. Det är heller inte säkert att all tillverkning sker vid en och samma fabrik. Komponenter och delar kan tillverkas vid flera olika fabriker, i flera olika länder. En cykel i en högre prisklass kan bestå av en ram tillverkad i Kina, växlar och bromsar tillverkade i Japan, mindre delar som styrlager från USA, hjul tillverkade i Tyskland och däck från Italien. Uppdelningen gör det dels möjligt att hålla nere priserna, men genom att köpa från flera olika underleverantörer kan man också få en produkt där alla delar håller högsta möjliga kvalitet. För att det ska gå att sälja cyklar måste det alltså vara möjligt för länder att både exportera och importera varor.

Det är inte bara varor och kapital som sprids på detta sätt. Handel har alltid varit viktig för spridandet av idéer, som gör att samhällen kan utvecklas – inte bara i materiellt hänseende. Nya politiska idéer, och koncept inom verksamhetsutveckling, kan spridas på samma sätt som nya tekniker för effektivare energianvändning. Det vi, som konsumenter i Sverige, märker tydligast är att den internationella konkurrensen gör att vi får mer för våra pengar. Vår köpkraft ökar, även om våra inkomster inte skulle göra det.

En globaliserad ekonomi innebär många nya möjligheter, men också nya utmaningar. Det finns helt enkelt nya fallgropar som det gäller att undvika. Detta är inte alltid enkelt, och det är därför denna sajt finns. Tanken är att samla de bästa råden för framgångsrika affärer i den internationella ekonomin.